Īsteni latviskas kāzas

Ķeguma novada folkloras kopa “Graudi” piedāvā Jūsu kāzu programmu bagātināt ar mičošanu īsteni latviskā garā.

Jumu, jumu vārpas auga,
Jumī jauni cilvēciņi;
Dancos mani kumeliņi,
Kad es braukšu precībās.

L.t.dz.

Vadītāja: Dace Priedoliņa (28354648)