New Attraction for Newlyweds in Ķegums

New Attraction for Newlyweds in Ķegums

Association “International Soroptimist Club “Ogre-Ķegums”” in cooperation with “MAD AISS” Ltd and expert of metal processing Aigars Caunīts has created a wonderful gift for residents and visitors of Ķegums, and all newly-married – tourist attraction, sign “ĶEGUMS”, in the main city park with a key lock grid decorated with the symbol of the Ķegums county – the Sun. Now newlyweds can leave the testimony of their eternal love in a picturesque and central location, where everyone can enjoy it for years to come!   Find out more here!

Atslēgu režģis jaunlaulātajiem Ķegumā

Atslēgu režģis jaunlaulātajiem Ķegumā

Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”” sadarbībā ar SIA „MAD AISS” un metāla apstrādes meistaru Aigaru Caunīti radījusi brīnišķīgu dāvanu Ķeguma iedzīvotājiem, visiem un jaunlaulātajiem – vides objektu, uzrakstu „ĶEGUMS”, pilsētas parkā ar atslēgu režģi, ko rotā Ķeguma novada simbols – Saule. Tagad savas mūžīgās mīlestības apliecinājumu jaunie pāri varēs atstāt gleznainā, centrālā un pilsētai nozīmīgā vietā, kas apkārtējos priecēs gadiem ilgi! Uzzini vairāk te!